FINESTRELLES COOPERATIVA HABITATGES, SCCL. (Esplugues de Llobregat)


Propera promoció de 60 habitatges de 3 habitacions en règim de cooperativa. Comptarà amb àmplies zones enjardinades i piscina.

Inscripció oberta (per a adquisició solar):

Finestrelles (Espluques de Llobregat)
Habitatges lliures (3 habitacions)
Desde 377.350 €