Avís legal

METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L., amb NIF/CIF B63118780 i adreça a c/ de Galileu, núm. 336, baixos – 08028 Barcelona, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que apareix a les pàgines d’Internet de www.metropolitanhouse.com.

Amb els límits establerts a la llei, www.metropolitanhouse.com no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i la informació no vinculen www.metropolitanhouse.com ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’internet de www.metropolitanhouse.com poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que www.metropolitanhouse.com no pot controlar. Per tant, www.metropolitanhouse.com no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de www.metropolitanhouse.com o dels seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública, total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de www.metropolitanhouse.com.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que www.metropolitanhouse.com ofereix a través del lloc web, heu de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que, mitjançant l’emplenament d’aquests formularis, les vostres dades personals queden incorporades i seran tractades als fitxers de METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL S.L. amb l’objectiu de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis i també per informar-vos de les millores del lloc web. Així mateix, us informem de la possibilitat que exerciu els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a ruben@metropolitanhouse.com o a l’adreça c/ Galileu, núm. 336, baixos – 08028 Barcelona.