Construïm un món millor.

A través de la Fundació Metropolitan House, invertim en projectes dels àmbits social, medi ambient, coneixement i salut.

L’esperit solidari sempre ha estat present a Metropolitan House, des dels orígens. Per això, al marge de la nostra activitat empresarial, hem orientat aquesta sensibilitat social a fer accions tant per a ajudar a col·lectius de ciutadans desafavorits, com per a potenciar el coneixement en el sector immobiliari i contribuir al benestar de les persones. Per aquesta raó, l’any 2020 es va impulsar la creació de la FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE les accions de la qual confirmen i potencien el nostre ADN en els següents àmbits: 

  • ÀMBIT SOCIAL: accions amb la finalitat de generar oportunitats d’accés a una vida digna a persones vulnerables, amb necessitats específiques o amb risc d’exclusió social. També, accions per a la millora i protecció del medi ambient.
  • ÀMBIT DE CONEIXEMENT: accions amb l’objectiu d’aportar propostes sobre polítiques d’habitatge per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, preservar el medi ambient i propiciar l’eficiència i la sostenibilitat del sector immobiliari. 

Avui col·laboren amb la FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE, amb diferents modalitats, totes les empreses i professionals que participen en els desenvolupaments immobiliaris, incloent-hi el nostre personal, perquè es puguin dur a terme les finalitats fundacionals solidàries. El nostre agraïment a tots ells. 

Cliqueu en aquest enllaç per conèixer més sobre FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE.