Construïm un món millor.

A través de la Fundació Metropolitan House, invertim en projectes dels àmbits social, medi ambient, coneixement i salut.

Així mateix, la Fundació Metropolitan House realitza dues jornades col·laboratives anuals, una de social i una altra de medi ambient en què hi participa el conjunt dels treballadors de Metropolitan House.

Espai de reflexió orientat a analitzar les polítiques d’habitatge des d’una perspectiva social i mediambiental.

Càtedra d’Habitatge Digne i Sostenible

Contribuïm al progrés de les persones que més ho necessiten.

Integració social

Accions i programes d’inserció laboral a persones en risc d’exclusió social i a discapacitats.

Àmbit del coneixement

Proporcionem mitjans per impulsar el coneixement, l’èxit escolar, el desenvolupament d’estudis i investigació.

Gent gran

Millores i adaptació dels habitatges per millorar les condicions i eliminar barreres arquitectòniques.

Ajudes en educació

Beques i subvencions per a alumnes en risc d’exclusió social perquè puguin continuar els estudis.