CONSTRUMAT 2024: Metropolitan House participa en el debat sobre la industrialització a la construcció

31/05/2024

Miguel Ángel Angulo participa a la taula rodona “10 anys d’industrialització al sector de la construcció” a la 23a edició de CONSTRUMAT, el saló de la construcció de Fira de Barcelona.

Del 21 al 23 de maig, CONSTRUMAT 2024 va acollir més de 21,000 assistents a la seva 23a edició, el tema principal de la qual ha estat la construcció industrialitzada com a eina clau per promoure una activitat constructora més sostenible i eficient. L’esdeveniment va comptar amb la participació de nombrosos professionals i empreses del sector, que van protagonitzar l’intercanvi de coneixements i experiències.

En aquest marc, Miguel Ángel Angulo, director d’Innovació de Metropolitan House, va participar a la taula rodona “10 anys d’industrialització al sector de la construcció“, on es va debatre sobre els avenços del sector des de la perspectiva de la sostenibilitat, la digitalització , l’optimització de recursos i amb l’Agenda 2030 a l’horitzó.

Angulo va destacar l’afany de Metropolitan House per fer realitat la construcció d’habitatges de qualitat, assequibles i sostenibles energèticament, i va emfatitzar les diverses pràctiques implementades a l’empresa per avaluar i controlar l’impacte ambiental dels productes de construcció. En aquest sentit, va subratllar la importància de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV), que permet conèixer l’impacte ambiental d’un producte des de l’extracció de primeres matèries, la producció i el transport, fins a la disposició final. Aquest enfocament ofereix una visió completa dels recursos utilitzats i els residus generats a cada etapa del cicle de vida d’un edifici.

També va comentar la rellevància d’avaluar i comprovar el compliment dels criteris de gestió energètica des del projecte inicial fins a l’execució final de l’obra.

Des de l’àmbit social, i pel que fa a l’accés a l’habitatge assequible, Angulo va esmentar que la industrialització del sector enfronta el desafiament del dèficit de mà d’obra especialitzada, cosa que afecta la reducció de costos. Tot i això, va admetre que el problema actual no és tant el cost elevat de la construcció, sinó el cost del sòl. Per això, va sostenir que l’única possibilitat de revertir aquesta situació és l’HPO (Habitatge de Protecció Oficial), atès que el cost del terreny està protegit.

A la taula rodona, a més de Miguel Ángel Angulo, hi van participar Toni Postius, director comercial de PMP; Javier Burón, director gerent de Navarra de Sòl i Habitatge – NASUVINSA; Montse Pujol, consellera delegada de PMP; i Susana Moya, subdirectora general de Gloval.