Finalitzada la promoció Residencial Fontsanta Park II: 35 famílies ja gaudeixen de les seves noves llars a Sant Joan Despí

27/05/2024

Es tracta d’una promoció de 35 Habitatges de Protecció Oficial en règim de Dret de Superfície que compleixen alts estàndards de qualitat i confort, amb una especial atenció a la sostenibilitat i l’eficàcia energètica.

Aquesta promoció d´Obra Nova, ubicada davant del parc de la Fontsanta de Sant Joan Despí, es compon d´un edifici de planta baixa més set plantes, amb un total de 35 habitatges de 2 i 3 habitacions, totes elles amb 2 banys, traster i plaça d´aparcament vinculats .

Tots els habitatges són de Protecció Oficial en Règim de Dret de Superfície, cosa que proporciona a les famílies adjudicatàries el dret d’ús i gaudi de la propietat durant un període de 75 anys, amb la possibilitat d’ampliar aquest termini per un període addicional de fins 5 anys.

En un context on l’estabilitat residencial és fonamental pel benestar individual i familiar, així com per a la cohesió social, aquest règim, juntament amb l’enfocament de disseny i planificació de Residencial Fontsanta Park II, demostra un compromís amb la creació de llars assequibles i de qualitat que perdurin en el temps i contribueixin al desenvolupament sostenible de la zona. Amb els nous habitatges arriben nous residents que aporten vida i activitat, creant un sentit de pertinença i comunitat, i contribuint al dinamisme econòmic local i al desenvolupament sostenible de la comunitat.

Residencial Fontsanta Park II és un exemple destacat de sostenibilitat i eficiència energètica, guiat pel compromís amb el respecte al medi ambient. S’ha apostat per la utilització de materials i sistemes de construcció que maximitzin la gestió eficient i responsable dels recursos energètics, promovent així l’estalvi energètic.