Metropolitan House commemora el Dia Mundial del Medi Ambient amb un ferm compromís amb la sostenibilitat dels edificis

05/06/2024

A Metropolitan House actuem amb responsabilitat i compromís respecte amb edificis sostenibles i eficients energèticament energètica.

Les Nacions Unides van designar, fa més de 50 anys, el 5 de juny com a Dia Mundial del Medi Ambient per conscienciar sobre els problemes del medi ambient i promoure les conductes responsables per a la seva preservació i millora. En aquest context, el sector immobiliari pot tenir un impacte significatiu en la protecció del medi ambient i la mitigació del canvi climàtic a través de pràctiques de construcció sostenible, eficiència energètica, gestió de residus i planificació urbana sostenible. Només cal mirar les dades per prendre’n consciència: Els edificis de la UE representen el 40% del consum d’energia final i el 37% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle relacionat amb l’energia.

A Metropolitan House actuem amb responsabilitat i compromís respecte al medi ambient a través de les nostres promocions, que són un exemple destacat de sostenibilitat i eficiència energètica. Apostem per la utilització de materials, instal·lacions i sistemes de construcció que maximitzen la gestió eficient i responsable dels recursos energètics i, per tant, l’estalvi.

Així, amb la nostra actuació estem contribuint a la consecució de diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides com a part de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible:

ODS 6: Aigua neta i sanejament

Des de Metropolitan House garantim la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament als nostres edificis a través de:

  • La promoció de l’eficiència hídrica amb la instal·lació de dispositius d’estalvi d’aigua com les aixetes amb sistema de reducció de consum d’aigua.
  • La implementació de pràctiques de conservació de l’aigua i reciclatge d’aigües, com ara el reaprofitament de l’aigua de la dutxa per a ús al WC.
  • L’ús del sistema d’aerotèrmia per a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS) i la climatització a totes les nostres promocions.

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

En aquest ODS impactem positivament mitjançant la implementació de pràctiques de disseny i construcció sostenible que promoguin l’eficiència energètica als nostres edificis, incloent-hi:

  • L’optimització de l’aïllament tèrmic a través de l’envolupant exterior, com l’aïllament tèrmic a la façana i fusteria exterior d’alta eficiència tèrmica.
  • La utilització de la ventilació natural per reduir la demanda d’energia i la integració de sistemes de ventilació eficients i materials de construcció de baixa emissió per millorar la qualitat de l’aire interior.
  • El disseny estratègic per maximitzar la qualitat de la il·luminació natural i l’eficiència energètica a tot l’edifici.
  • La il·luminació de les zones comunes i exteriors amb tecnologia LED i optimització de l’eficàcia lumínica.
  • L’aprovisionament responsable de materials de construcció que garanteixin la sostenibilitat i contribueixin a crear entorns saludables, més eficients i respectuosos amb el medi ambient.
  • La promoció de lús de vehicles elèctrics amb la preinstal·lació per a la càrrega a les places daparcament vinculades als habitatges.

El nostre objectiu primordial és treballar per aconseguir a totes les nostres promocions la certificació d’eficiència energètica A.

A més, fomentem la transició cap a energies renovables entre els nostres clients, tal com vam fer com a empresa a les nostres oficines, reduint així la nostra empremta de carboni.

ODS 13: Acció pel clima

A partir de les actuacions detallades als dos ODS anteriors estem contribuint a la lluita contra el canvi climàtic. Podem aconseguir reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades amb la construcció i l’operació d’edificis amb l’adopció de pràctiques de construcció sostenible que minimitzin l’ús de materials i recursos naturals, així com la generació de residus durant el procés constructiu.

 

Veure Dia Mundial del Medi Ambient

Veure Política Ambiental de Metropolitan House