Projectes en cooperativa

Cooperatives, comunitats de béns i gestió per a tercers

Metropolitan House és una gestora especialitzada en la promoció d’habitatges i altres immobles a través de cooperatives, comunitats de béns i en la gestió de promocions per a tercers.