Projectes realitzats

JOAN GÜELL
(Barcelona)

c/ Joan Güell nº 33-35 (Barcelona)

Construcció d’edifici d’habitatges.