LES BEGUDES, C.B. (Sant Joan Despí)


Tipología:

21 habitages lliures amb cláusula de tanteig i retracte a favor de l'Ajuntament de Sant Joan Despí per un període de 10 anys i del cost d'adquisició afegint el IPC desde el moment de l'adquisició, amb sorteig davant notari. FINALITZAT EL PERIODE DE INSCRIPCIÓ.